รับทำเว็บไซต์ ทต. ,รับทำเว็บไซต์เทศบาลตำบล,รับทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล,รับทำเว็บไซต์ อบต.,รับทำเว็บไซต์หน่วยงานราชการ,เว็บไซต์ได้มาตรฐาน ITA,รับทำเว็บไซต์ อปท.,ไทยโรคัลเว็บ,Thailocalweb.com,เว็บไซต์บริการดี,รับทำเว็บไซต์ติดอันดับที่ 1
ไทยโรคัลเว็บ

ไทยโรคัลเว็บ - รับทำเว็บไซต์ เทศบาล อบต. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

THAILOCALWEB - ไทยโรคัลเว็บ บริษัทผู้ออกแบบเว็บไซต์ เทศบาล อบต. และ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มาตรฐานเป็น อันดับ 1 ของประเทศไทย มีเจ้าเดียว ที่มีโปรแกรมเมอร์และพนักงานแอดมินแถมให้ ดูแล อัพเดทงาน และปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให้ทันสมัยตลอดเวลา ทีมงานให้บริการดูแลหน่วยงานของท่าน เมื่อเราเป็นลูกจ้างของท่าน อีก 1 คน อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์และดูแลอัพเดทงานหรือกิจกรรมต่างๆ บนเฟสบุ๊คหน่วยงานของท่านให้อีกด้วยด้วย

90 เปอร์เซ็นต์ ของลูกค้าที่เราให้บริการได้ผลคะแนน ITA 85-100 คะแนน ได้ผลคะแนนในระดับ A ถึง AA เพราะทีมงานของเราใส่ใจข้อมูลของลูกค้า ทุกตัวชี้วัด ติดตามข้อมูลจากลูกค้ามาลงในเว็บไซต์ พร้อมทั้งให้บริการเข้าไปกรอกลิงก์ OIT ตามตัวชี้วัดในระบบ ITAS ให้อีกด้วย ลูกค้าแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย เพียงแค่ส่งข้อมูลตามเมนูหรือตามตัวลิ้งชี้วัดที่กำหนดเพียงเท่านั้น
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ทต.พรานกระต่าย

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ดูตัวอย่าง..

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
ทต.เวียงพร้าว

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ต.เวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ดูตัวอย่าง..

เทศบาลตำบลน้ำแพร่
อบต.บางสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ดูตัวอย่าง..

เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
ทต.แม่ลาน้อย

เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย  ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  ดูตัวอย่าง..

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
อบต.ปะอาว

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ดูตัวอย่าง..

องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย
อบต.พรหมนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต  ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์  ดูตัวอย่าง..

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์
อบต.สุขไพบูลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ดูตัวอย่าง..

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง
อบต.ควนกรด

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  ดูตัวอย่าง..

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
อบต.คลองสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดูตัวอย่าง..

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อบต.กุดโบสถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ดูตัวอย่าง..

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
อบต.แม่ยางฮ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ดูตัวอย่าง..

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด
อบต.สบป้าด

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ต.หล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ดูตัวอย่าง..

ไทยโรคัลเว็บ - รับทำเว็บไซต์ เทศบาล อบต. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Copyright © 2023 www.Thailocalweb.com - All Rights Reserved
ขอสงวนลิขสิทธิ์แนวความคิดและข้อความทุกบรรทัดบนเว็บไซต์นี้